جدول قیمت گذاری


آزمایشی بیلد پرس بیلد پرس
آزمایشی قالب های ویژه افزونه کاربردی
آزمایشی 500000 ت 600000 ت
آزمایشی 30000 ت 50000 ت
آزمایشی 60000 ت 750000 ت
آزمایشی 20000 ت 150000 ت
آزمایشی 50000 ت دریافت

جدول محتوا


آزمایشی بیلد پرس منبع انواع قالب و افزونه های ویژه و رایگان
آزمایشی قالب وبلاگی
آزمایشی قاب خبری
آزمایشی قالب شرکتی
آزمایشی قالب چند منظوره
آزمایشی قابب تجاری
آزمایشی قالب خبری

جدول های پشفرض


سرویس برای خرید برای اجاره
شمال کنار ساحل 220000 ت 22000 ت
کیش 330000 ت 33000 ت
جزیره خاک. 110000 ت 11000 ت
اصفهان 550000 ت 55000 ت
تهران; 350000 ت 35000 ت
کرمانشاه 770000 ت 77000 ت