نوع ملک: مسکونی

5 ملک پیدا شده

ویلا در نیاوران

Niavaran, District 1, Tehran, Tehran Province, Iran

نمایش جزئیات

شرح

آی دولوپر در اواخر سال ۹۵ اولین تولد خود را جشن گرفت…

قیمت 740,000تومان
نمایش جزئیات

ویلا در لواسان

Lavasan, Tehran Province, Iran

نمایش جزئیات

شرح

آی دولوپر در اواخر سال ۹۵ اولین تولد خود را جشن گرفت…

قیمت 4,750تومان ماهانه
نمایش جزئیات

خانه در اصفهان

Isfahan, Isfahan Province, Iran

نمایش جزئیات

شرح

آی دولوپر در اواخر سال ۹۵ اولین تولد خود را جشن گرفت…

قیمت 540,000تومان
نمایش جزئیات

خانه در تهران

Tehran, Tehran Province, Iran

نمایش جزئیات

شرح

آی دولوپر در اواخر سال ۹۵ اولین تولد خود را جشن گرفت…

قیمت 850,000تومان
نمایش جزئیات